KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKI WARSZAWA

PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI SpÓŁKI W WARSZAWIE

...i nie tylko!
Dzięki możliwości zdalnej współpracy, obsługujemy spółki z całego kraju.

Pełna księgowość dla spółek. Profesjonalna obsługa księgowa podmiotów gospodarczych w zakresie księgowości i podatków.

USŁUGI KSIĘGOWE WARSZAWA
OFERTA:

darmowa zmiana biura rachunkowgo

Opracowanie systemu księgowego

Wdrożenie zakładowego planu kont, ustalenie polityki rachunkowości, ustalenie roku kalendarzowego, otwarcie ksiąg rachunkowych.

pomoc w sporządzeniu sprawozdania finansowego

Prowadzenie bieżącej ewidencji

Prowadzenie księgowości w ramach ksiąg handlowych, KPiR lub ryczałtu, prowadzenie ewidencji środków trwałych.

Rozliczanie podatków

Dokonywanie rozliczeń podatkowych

Prowadzenie ewidencji VAT oraz pozostałej ewidencji do celów podatkowych, sporządzanie i składanie rocznych i miesięcznych deklaracji do urzędu skarbowego.

Księgowość dla spółek Warszawa

Składanie sprawozdania finansowego

Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, przygotowanie sprawozdania w formacie xml oraz złożenie go za pośrednictwem PRS lub S24.

usługa reprezentowania spółki przez US

Reprezentowanie firmy

Pośredniczenie w kontaktach z US i ZUS, reprezentowanie klienta w konta w czasie kontroli organów podatkowych i toczących się postępowań.

Porady księgowo - podatkowe

Doradztwo księgowo – podatkowe

Udzielanie porad podatkowych i przeprowadzanie konsultacji z zagadnień z zakresu rachunkowości, pomoc w optymalizacji podatkowej.

obsługa działu kadr i płac

Obsługa działu kadr i płac

Prowadzenie akt osobowych pracowników, sporządzanie i rozliczanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, ustalanie wymiarów i urlopów, kontrola terminów ważności badań.

Co zapewniamy SWOIM KLIENTOM

Zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę, w ramach której zespół księgowy przejmuje wszystkie obowiązki księgowo – podatkowe przedsiębiorcy. Zabawiamy dostęp do darmowego panelu księgowego, gdzie znajdują się wszystkie sporządzane przez nas dokumenty, w którym na bieżąco można sprawdzić stan podatkowy firmy. W ramach współpracy klienci otrzymują również darmowy program do wystawiania faktur. Udzielamy porad i konsultacji w kilku formach – osobiście, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH WARSZAWA

WARSZAWA PROWADZENIE KPIR W WARSZAWIE

Pomoc w zmianie biura rachunkowego

Zmień biuro rachunkowe w 2 dni!

Kompleksowa pomoc w zmianie biura rachunkowego – wszystkim zajmiemy się za Ciebie!

zmiana biura rachunkowego w Warszawie

OFERTA ZMIANY BIURA RACHUNKOWEGO

DORADZTWO PRZED ZMIANĄ BIURA RACHUNKOWEGO

Wsparcie doradcy w zakresie rozwiązywania umowy z poprzednim biurem, ustalenie korzystnych warunków zakończenia współpracy. 

PRZENIESIENIE DOKUMENTÓW DO NOWEGO BIURA

Weryfikacja posiadanej dokumentacji księgowej, ustalenie kompletności i poprawności prowadzonej ewidencji księgowej. 

WYPROWADZANIE ZALEGŁOŚCI KSIĘGOWO - PODATKOWYCHYCH

Sporządzenie i rozliczenie zaległych faktur, wyprowadzanie zaległości, składanie  deklaracji podatkowych i dokumentacji na do ZUS, US, GUS.

PROWADZENIE BIEŻĄCEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ PO ZMIANIE BIURA

Przejęcie wszystkich obowiązków księgowych i podatkowych. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, dokonywanie  bieżących rozliczeń podatkowych.

BEZPŁATNA POMOC W ZAMIANIE BIURA RACHUNKOWEGO

Przeniesienie do nas swojej księgowości oraz skorzystanie z pomocy doradcy, który zadba o to aby zmiana przebiegła sprawnie, jest całkowicie darmowe. Zapewniamy szybkie wyprowadzenie zaległości oraz dajemy gwarancję, że będziesz zadowolony z podjętej decyzji.

Po więcej szczegółów na temat oferty odsyłamy do naszych konsultantów.