Jak amortyzować użytkowanie samochodu osobowego? Dlaczego przedsiębiorcy starają się unikać obowiązku amortyzacji samochodu?

Jeżeli wartość samochodu osobowego przekracza 10 000 zł to należy go wpisać jako środek trwały do prowadzonej ewidencji środków trwałych. Ta procedura umożliwia odliczanie jego wartości jako kosztu uzyskania przychodu poprzez rozłożenie jej na raty odpisów amortyzacyjnych.

Amortyzacja stanowi uwzględnienie zużycia pojazdu w kosztach firmy. Na końcu okresu amortyzacji powinno się wykazać wartość samochodu o wartości 0zł.

Okres amortyzacji:
– nowy samochód amortyzuje się przez okres 5 lat
– używany samochód amortyzuje się przez okres 2,5 roku

Z jakich sposobów można korzystać?
– amortyzacja liniowa
– amortyzacja przyspieszona
– amortyzacja samochodów używanych
– amortyzacja jednorazowa

Warto zaznaczyć, że od 2021 roku środki trwałe uznaje się za używane, gdy podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez inny podmiot, niż podatnik, przez okres co najmniej 6 miesięcy.