Przedsiębiorcy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą codziennie muszę się zmierzyć z wystawianiem oraz ogarnięciem wielu faktur. W praktyce zdarzają się również sytuacje, kiedy dane faktury muszą zostać anulowane.

Pojawia się zatem pytanie – w jakiej sytuacji można anulować fakturę?

W obowiązujących przepisach polskiego prawa nie ma czegoś takiego, jak „anulowanie faktury”. Z kolei w przypadku jakichkolwiek błędów na fakturze, sprzedawca danych towarów, bądź wykonawca usług jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej.

Istnieje jednak możliwość anulowania faktury, aczkolwiek jest to pojęcie umowne, które wykształciło się w rzeczywistości, a które zostało ukształtowane przez wyroki sądu oraz interpretacje podatkowe.

Faktura może być anulowana w sytuacji, gdy:
– w rzeczywistości nie doszło do sprzedaży towarów, albo wykonania usługi,
– faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego.

Istnieje jeszcze jedna sytuacja, kiedy można anulować fakturę, a mianowicie jeśli została wystawiona, ale nie została przekazana Klientowi, gdyż zrezygnował on z zakupu.

W księgowości praktykuje się, aby oba egzemplarze anulowanej faktury przekreślić, a także nanieść na nich „anulowano”, a także ujęcie na odwrocie powodu anulowania.