Benchmarking to badanie porównawcze lub analiza porównawcza, którego wynik jest podstawą doskonalenia. Tym pojęciem określamy praktykę stosowaną w zarządzaniu, polegającą na porównaniu procesów i praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo, ze stosowanymi w przedsiębiorstwach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie.

 

Za najważniejsze dla skuteczności benchmarkingu uznaje się:

 • posiadanie wiedzy na temat koncepcji benchmarkingu,
 • postawa liderów i wsparcie przez kadrę menadżerską,
 • udokumentowanie własnych procesów,
 • nastawienie do dzielenia się wiedzą wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa.

 

Typowe fazy procesu benchmarkingu:

 • wybór zagadnień do porównania,
 • opracowanie planu analizy i wybór metod gromadzenia danych,
 • określenie firm – wzorców,
 • zbieranie danych,
 • porównanie danych, analiza, przygotowanie zaleceń,
 • opracowanie planu wprowadzenia zmian,
 • wprowadzenie zmian,
 • uhonorowanie prac,
 • powtórzenie tego procesu po uwzględnieniu zmian.