Księgowość w firmie – od podstaw do zaawansowanych rozwiązań

Prowadzenie księgowości w firmie wiąże się z koniecznością znajomości podstawowych zasad rachunkowości. Przede wszystkim, należy pamiętać o podziale kosztów na koszty bezpośrednie i pośrednie. Koszty bezpośrednie to koszty, które można bezpośrednio przypisać do wytworzenia konkretnego dobra lub świadczenia usługi, np. materiały potrzebne do produkcji. Koszty pośrednie to koszty, które nie są bezpośrednio związane z wytwarzaniem…

Więcej

Inwentaryzacja – co warto o niej wiedzieć?

Procedura przeprowadzenia inwentaryzacja to obowiązek firm prowadzących księgowość w formie ksiąg rachunkowych. Istotnie należy zaznaczyć, że do celów inwentaryzacji zaliczamy sprawdzenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów działalności. Dlaczego prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji jest tak ważne? CEL INWENTARYZACJI Najważniejszym celem inwentaryzacji jest ustalenie i sprawdzenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów w firmie. Odpowiednio przeprowadzona inwentaryzacja ma za…

Więcej