Limit pełnej księgowości w 2022 r.

Przedsiębiorcy często obawiają się pełnej ewidencji księgowej. Dlaczego? Ten sposób księgowania zobowiązuje do posiadania wiedzy na temat przepisów Ustawy o rachunkowości oraz umiejętności wdrażania wszelkich zmian prawnych. Warto zauważyć, że pełna księgowość stanowi najlepsze narzędzie do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zobowiązuje do: 🔰sporządzania sprawozdań finansowych, 🔰tworzenia rachunków zysków i strat, 🔰wykazu składników aktywów…

Więcej

Prowadzenie księgowości prostej spółki akcyjnej w Warszawie

Strona główna Prosta spółka akcyjna jest nowym typem spółki kapitałowej. Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia księgowości w formie ksiąg rachunkowych, co zobowiązuje do ewidencjonowania każdej złotówki przepływającej przez firmę. Czy przedsiębiorca prowadzący biznes w postaci prostej spółki akcyjnej powinien zdecydować się na prowadzenie księgowości prostej spółki akcyjnej w Warszawie? A może warto wybrać rozwiązanie online?…

Więcej

Odpowiedzialność za błędy w księgowości

Około 70% polskich przedsiębiorców, decyduje się na outsourcing księgowy. Jest to rozwiązanie, które pomaga im uporać się z prowadzeniem ewidencji oraz wywiązywaniem z obowiązków podatkowych i sprawozdawczych. Biur rachunkowe lub samodzielni księgowi, w oparciu o kwalifikacje i doświadczenie gwarantuje poprawność prowadzonych zapisów księgowych i obliczeń. Odpowiedzialność za księgi handlowe, prowadzenie ewidencji i sporządzanie deklaracji spoczywa…

Więcej