CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności gospodarczej stanowi najważniejsze źródło informacji na temat przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce (jednoosobowa działalność albo w forma spółki cywilnej osób fizycznych).

CEIDG:
– stanowi rejestr przedsiębiorców, którymi są osoby fizyczne na terenie całej Polski
– umożliwia uzyskanie informacji o zarejestrowanych podmiotach w sposób bezpłatny
– jest miejscem, gdzie dokonuje się zmian, składa wnioski oraz udziela pełnomocnictwa

Dane w CEIDG są jawne oraz udostępniane na oficjalnej stronie rejestru. Warto zaznaczyć, że nie istnieje możliwość zabronienia przez przedsiębiorcę ujawnienia takich danych jak numer PESEL, data urodzenia, dane kontaktowe.
Istotne jest, że pozyskiwanie większej danych z rejestru CEIDG wymaga założenia konta, złożenie wnioski oraz opatrzenie go e-podpisem z certyfikatem kwalifikowanym.

Warto zaznaczyć, że CEIDG dostarcza także informacji w zakresie udzielanych pełnomocnictw lub udzielonej prokury.

CEIDG prowadzony jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki.