Z początkiem roku 2019 w życie weszły przepisy dotyczące cen transferowych. Obowiązuje w odniesieniu do dochodów, jakie osiągnięte zostały od początku roku, ale przepisy przejściowe dają podatnikom także możliwość stosowania ich za rok ubiegły.


Wprowadzone modyfikacje mają za zadanie uprościć przepisy, zmniejszyć obciążenia oraz dostosować polskie regulacje do wytycznych OECD. Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego dotyczy podmiotów. które nie korzystają ze zwolnień podatkowych, jakie wynikają z działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. Preferencyjnie potraktowani są także przedsiębiorcy, który posiadają porozumienie APA.

Obowiązek dokumentacyjny podlega natomiast w stosunku do transakcji, których wartości trwałe nie stanowią przychodu lub kosztu uzyskania przychody, a także w sytuacji, gdy cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego. Brak obowiązków obejmować może także sporządzanie analiz danych porównawczych.

Czemu zwolnienia tego typu zostały wprowadzone? Ponieważ obecnie, wiele czynności administracyjnych było nie tylko zbędnych, ale także uciążliwych. Ponadto, taka nowelizacja będzie korzystna dla budżetu. Transakcje pomiędzy polskimi podmiotami nie mają wpływu na finanse publiczne, a zaoszczędzone finanse mogą zostać przeznaczone na bardziej istotne cele.