Od 2019 roku zacznie obowiązywać nowa stawka preferencyjna podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 9%.
Niższa stawka podatku będzie dotyczyła przychodów z innych zysków kapitałowych. Znaczy to, że nie istnieją inne wyłączenia dotyczące rodzaju uzyskanego przychodu za wyjątkiem zysków kapitałowych.

9% podatek CIT będzie dotyczył podatników, których przychody w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro przeliczonej na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tysiąca złotych.

Z 9% stawki podatku CIT nie będą mogły skorzystać podatnicy, którzy:
– zostali utworzeni w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału,
– powstali w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną lub spółki niebędącej osobą prawną,
– zostali utworzeni przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej.

Ponadto jeżeli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą przekształci ją w jednoosobową spółkę z o.o. wówczas spółka nie będzie mogła wykorzystać stawki preferencyjnej.

 

Przeczytaj również: Zasady podatkowe