Ustawa prawa przedsiębiorców wskazuje nam cztery cechy działalności gospodarczej. Musi ona być zorganizowana, zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu, wykonywana w sposób ciągły. Przyjrzyjmy się bliżej tym cechom.

Działalność zorganizowana – oznacza ona, że przedsiębiorca działa w ramach prawnych stosownych dla tej działalności oraz, że jego działania są celowe i zmierzają do organizacji tej działalności.

Działalność zarobkowa – ustawa nie określa czym jest działalność zarobkowa. Dla zdefiniowania tego pojęcia trzeba sięgnąć do innych ustaw, przede wszystkim do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. O działalności zarobkowej możemy mówić wtedy, gdy jest ona nastawiona na zysk. Nie oznacza to jednak, że musi przynosić zysk, ale jej celem ma być osiągnięcie dochodu. 

Wykonywana we własnym imieniu – jest to działalność, w której przedsiębiorca nabywa prawa i zaciąga zobowiązania we własnym imieniu i na własną rzecz.

Wykonywana w sposób ciągły – nie musimy wykonywać działalności w sposób nieprzerwany, ale nasze działania muszą być powtarzalne. Ma to bardzo duże znaczenie, szczególnie w kontekście nabywania i zbywania nieruchomości.