Przedsiębiorcy chcą dbać o swój biznes najlepiej jak potrafią. Wielu z nich doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że zarządzanie swoim biznesem zobowiązuje do ciągłego rozwoju oraz wprowadzania nowych rozwiązań, aby wyprzedzić konkurencje. Co w przypadku nagłego zwolnienia lekarskiego? Czy można prowadzić firmę na zwolnieniu lekarskim?

Przedsiębiorcy przebywający na zwolnieniu lekarskim uprawnieni są do zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS.

Podstawowa zasada mówi o tym, że osoba ubezpieczona, która pobiera zasiłek chorobowy, nie może podejmować pracy zarobkowej. Istnieje jednak wyjątek, ponieważ nie każda czynność służbowa rozumiana jest w świetle prawa jako praca.
Dozwolone są czynności, których podejmowanie nie przynosi zysku.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zasiłku chorobowego zobowiązani są do złożenia do ZUS orzeczenia o tymczasowej niezdolności do pracy (DRUK ZUS ZLA) lub w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, ich współpracowników oraz duchowieństwo formularz ZUS Z-3b.

Dokumenty powinny zostać dostarczone w terminie 7 dni od wystawienia zwolnienia. W przypadku złożenia wniosków po terminie wysokość świadczeń może zostać obniżona.