Coraz więcej pracodawców decyduje się na zastosowanie w swojej firmie rozwiązania jakim jest praca zdalna. Czy istnieje możliwość zatrudnienia pracownika przez Internet? Czy umowa o pracę podpisana zdalnie jest ważna?

Art. 29 § 2 Kodeksu Pracy mówi jasno o tym, że umowa o prace powinna być zawarta na piśmie. Warto jednak zaznaczyć, że przepisy dopuszczają również sytuację, w której umowa o pracę nie zostaje zawarta z zachowaniem formy pisemnej. Oznacza to, że istnieje możliwość, aby ustalenia dotyczące pracy zostały wymienione za pośrednictwem e-maila. Istotne w tym przypadku jest jednak to, aby pracodawca przez rozpoczęciem przez pracownika pracy wysłał potwierdzenie warunków zatrudnienia, o których mowa w art. 29 § 2 k.p. z podpisem kwalifikowanym (forma elektroniczna w rozumieniu k.c.).

W 2016 roku wprowadzono formę elektroniczną, która zgodnie z zapisem art. 781 k.c. jest równoważna formie pisemnej. Wymiana dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równorzędna z podpisem „własnoręcznym”.

Warto zaznaczyć, że kwestia zdalnego zawierania umów o pracę powinna zostać sprecyzowana oraz dokładnie wyjaśniona.

Często właściciele firm zastanawiają się ile kosztuje obsługa kadr i płac. Najczęściej cena uzależniona jest od ilości zatrudnionych pracowników. Warto jednak sprawdzić jak wiele możemy zyskać na współpracy z doświadczonym biurem rachunkowym.