JPK to nowy dokument sądowy, który przedsiębiorcy co miesiąc składają w Urzędzie Skarbowym. Arkusz dostarczany jest za pomocą księgowości internetowej. Co warto wiedzieć na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Obowiązek składania pliku spadł na każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą. JPK ma usystematyzować księgowość w firmie i pomóc w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych. Ze względu, że dokument ten działa w formie elektronicznej pozwala na oszczędzenie czasu przedsiębiorcom.

Wprowadzenie pliku kontrolnego wiąże się z wieloma korzyściami m.in. odejścia od papierowych wydruków, szybszej kontroli podatkowej, a także łatwiejszej analizie danych. Dokument kontrolny składa się z 7 struktur logicznych postaci elektronicznej księgi podatkowej.

Czym jest JPK VAT?

Struktura JPK VAT obejmuje ewidencję sprzedaży i zakupu. Zatem obowiązkiem każdego przedsiębiorcy niezależnie od wielkości działalności, jest przekazywanie co miesiąc ewidencji do Ministerstwa Finansów. Plik nie powinien zawierać błędów.

Złożenie JPK samodzielnie odbywa się w pięciu krokach: pobrania odpowiedniej tabeli, wypełnieniu jej rubryk, założeniu Profilu Zaufanego, pobrania aplikacji i wysłaniu pliku. Dodatkowym punktem jest pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru dzięki któremu przedsiębiorca otrzyma potwierdzenie, że plik został odebrany.

JPK - co to jest?