Lean startup to metoda budowania nowych firm oparta na przekonaniu, że przedsiębiorcy muszą badać, eksperymentować, testować i zmieniać detale podczas opracowywania produktów i usług w celu maksymalnego dostosowania się do rynku, czyli zapotrzebowania klientów. 

Pomysły zawarte w lean startup zaprzeczają od dawna obowiązującym zasadom, w jaki sposób przedsiębiorcy powinni podejść do założenia nowej firmy. Tradycyjna myśl głosiła, że przedsiębiorcy powinni opracować wieloletni biznesplan, a następnie wykorzystać ten plan do zebrania pieniędzy na sfinansowanie działań związanych z opracowywaniem produktu. 

Metodologia lean startup zachęca również przedsiębiorców do ciągłego angażowania się w pętlę działalności – eksplorację i rozwijanie hipotez, które następnie są testowane wśród klientów w celu uzyskania informacji zwrotnych. Następnie według strategii lean przedsiębiorcy wykorzystują opinie klientów do przeprojektowania swoich produktów.