PKWiU to skrót nazwy Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. Została ona stworzona w celu ewidencji źródłowej oraz statystyki. Polska klasyfikacja jest połączona z międzynarodowymi klasyfikacjami.

Celem powstania PKWiU jest także pomoc przy opodatkowaniu towarów i usług, podatku od osób prawnych i fizycznych, podatku dochodowego w formie ryczałtu przychodów ewidencjonowanych, a także karty podatkowej.

Może także stanowić podstawę do organizacji ewidencji źródłowej podmiotów gospodarczych w postaci indeksów urządzeń ewidencyjnych. Oraz do opracowywania nomenklatur wyrobów i usług, które stanowią wykazy grupowań wyrobów usług wybranych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, mające na celu sporządzania sprawozdań z zakresu produkcji, obrotu towarowego, zbytu, transportu i tym podobne. 

Klasyfikacja powinna być rzetelnie dopasowana do danego produktu. W wypadku, gdy jest to zbyt trudne dla przedsiębiorcy, może on skorzystać z wyszukiwarki PKWiU na stronie Głównego Urzędu Statycznego. Jeżeli nie znajdzie tam rozwiązania, może  złożyć wniosek do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego o dopasowanie odpowiednich numerów.