Refaktura jest stosowana, gdy chcemy odsprzedać pewne usługi innemu podmiotowi. Oczywiście bardziej popularna jest odsprzedaż usług, natomiast refaktury możemy użyć również, gdy chodzi o sprzedaż towarów. Ma to na celu przeniesienie wszelkich kosztów związanych z daną usługą lub towarem na ostatecznego nabywcę.

Podczas refakturowania ważne jest, aby stawka VAT, która była początkowo uwzględniona, powinna być identyczna dla nabywcy. Natomiast należy pamiętać, że od tej reguły mogą pojawić się wyjątki. W sytuacji, gdy usługa lub towar są nabyte u przedsiębiorcy, który nie jest płatnikiem VAT można skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Jeżeli jest on następnie refakturowany przez czynnego podatnika VAT, stawka naliczana jest jakby sprzedający był VAT-owcem. W przypadku, gdy odsprzedawane są usługi pocztowe lub kulinarne, które są zwolnione z podatku, musi zostać doliczona pełna stawka VAT.

Refaktura zawiera podobne dane co faktura, muszą na niej znaleźć się:

  • data wystawienia
  • numer seryjny
  • podstawowe dane podatnika i nabywcy (nazwiska, nazwy, adresy)
  • numer NIP podatnika i nabywcy
  • rodzaj lub nazwę usługi
  • wartość (netto, brutto, VAT)
  • data wykonania, zakończenia lub otrzymania zapłaty za usługę