Prowadzenie własnej działalności gospodarczej niesie za sobą wiele korzyści, o których należy pamiętać. Najistotniejszą zaletą jest swoboda decydowania o sobie. Prowadząc własną firmę nikt nie dyktuje Ci warunków pracy, sam ustalasz harmonogram pracy, urlop. Sam jesteś odpowiedzialny za realizację zadań i nikt nie rozlicza Cię z przepracowanych godzin.

Kolejną z zalet jest elastyczność. Możesz w prosty sposób dostosować czy całkowicie zmienić profil działania, czy dopasować go do aktualnych potrzeb rynku. To popyt na Twoje usługi zweryfikuje Twoje pomysły.

Prowadząc własną firmę możesz robić to, co naprawdę lubisz, bez konieczności wykonywania poleceń płynących z góry niekoniecznie zgodnymi z Twoimi umiejętnościami.

Koszty prowadzenia firmy możesz odliczyć od podatku, a na początku działalności możesz liczyć na preferencyjne opłaty – niższy ZUS, nisko opodatkowane kredyty. Możesz również skorzystać z różnych form dofinansowania dla nowo powstałych firm z funduszy Unii Europejskiej, bezzwrotnych pożyczek na wyposażenie czy zaopatrzenie.