Od 2018 roku istnieje możliwość założenia przez osoby fizyczne działalności nierejestrowanej. Czym jest tego rodzaju działalność? Czy w tym przypadku obowiązuje posługiwanie się identyfikatorem podatkowym?

Działalność nierejestrowana to „firma na próbę”. Osoby rozpoczynające prowadzenie tego rodzaju działalności nie mają obowiązku składania wniosku o wpis do CEIDG lub KRS.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej jest możliwe po spełnieniu poniższych warunków:

  • prowadzenie działalności nierejestrowanej wyłącznie jako osoba fizyczna (podmiot będący spółką nie może skorzystać z tego przywileju),
    – osiągane przychody w każdy miesiącu nie mogą przekraczać 50% minimalnego wynagrodzenia,
    – przez 5 lat przed dniem rozpoczęcia działalności nierejestrowanej (czyli przez okres 60 miesięcy) osoba fizyczna nie prowadziła działalności gospodarczej

Działalność nierejestrowana a identyfikator podatkowy – na co zwrócić uwagę?

W przypadku działalności nierejestrowanej identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL.