Faktury elektroniczne to kolejne rozwiązanie mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz ograniczenie nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT.

Jako jeden z etapów wdrażania e-usług administracji, które ułatwią rozliczenia między firmami i zapewnią im bezpieczeństwo rozliczeń, przewidziane jest wprowadzenie obowiązkowego użytkowania faktur elektronicznych.
Korzystanie z e-faktur da podatnikom kilka ważnych korzyści.

  1. Podatnik dzięki korzystaniu w e-faktury będzie miał pewność, że dotarła ona do kontrahenta.
  2. E-faktura nie ulegnie zniszczeniu lub zaginięciu, a podatnik będzie miał możliwość wglądu do niej w razie konieczności i potrzeby.
  3. Wgląd do faktur będzie wygodny i przejrzysty.
  4. Podatnicy wystawiający e-faktury będą korzystać ze skróconego z 60 do 40 dni zwrotu VAT.

E-faktury od 2021 roku mają być wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem KSeF (Krajowy System e Faktur). Od tego czasu mają być dobrowolne, natomiast od 2023 roku ich stosowanie ma zostać objęte obowiązkiem.
E-faktury będzie mógł wystawić podatnik lub osoba upoważniona. Podatnik będzie mógł udzielić upoważnienia w imieniu i na jego rzecz np. dla biura rachunkowego lub konkretnej osoby.