Czynni podatnicy VAT zobowiązani są do prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Ten rodzaj rejestrów stanowi podstawę deklaracji miesięcznej VAT-7 lub kwartalnej VAT-7K. Ewidencja musi być prowadzona w formie elektronicznej.

Od października czynni podatnicy VAT zobowiązani są do składania nowej struktury JPK (JPK_V7), który obejmować będzie dwie części:
– ewidencyjną;
– deklaracyjną;

Rejestry VAT powinny zawierać:
– kolejne numery wpisów,
– dane faktury (kontrahent, numer faktury, data wystawienia),
– wartość sprzedaży,
– wartość podatku VAT z uwzględnieniem podziału na poszczególne stawki.

Rejestry VAT prowadzone są w celu umożliwienia rozliczeń podatkowych.