Ustawa o podatku od towarów i usług jasno określa, że przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT nabywający płody rolne od rolnika ryczałtowego, ma obowiązek wystawiania w dwóch egzemplarzach faktury dokumentującej transakcję – faktura VAT RR.

Rolnik ryczałtowy – kogo określamy tym pojęciem?
Rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3. Wyjątkiem są rolnicy obowiązani na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Warto zaznaczyć, że rolnikowi ryczałtowemu rozliczającemu podatek od towarów i usług przysługuje zwrot podatku z tytułu niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych VAT.

Faktura VAT RR dokumentuje nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego. Oryginał powinien zostać przekazany od przedsiębiorcy do dostawcy.

Ten rodzaj faktury powinien zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu:
„Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”

 

Zachęcamy do lektury postu związanego z dokumentacją pracowniczą!