Firma na próbę nie wyklucza konieczności dopełnienia pewnych formalności, choć znacznie je ogranicza. Na przedsiębiorcy, który decyduje się na działalność nierejestrowaną, spoczywa obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji wpływów. Jest to niezwykle ważne, by posiadać przejrzysty zapis w razie kontroli oraz w celu bieżącego monitorowania limitu dochodów. W rejestrze należy uwzględnić liczby, daty sprzedaży danego przedmiotu czy usługi, wartość sprzedaży oraz wartość sprzedaży narastająco, czyli sumę dotychczasowych dochodów, rosnącą przy każdym kolejnym wpływie. 

Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie wymusza obowiązku opłacania składek ZUS – społecznych oraz zdrowotnych. Należy jednak pamiętać o konieczności zapewnienia sobie finansowania ubezpieczenia z innych źródeł, takich jak umowa o pracę lub świadczenie dobrowolne. Działalność bez rejestracji to wiele korzyści, ale także pewne ograniczenia, związane przede wszystkim z ustalonym limitem zarobków oraz brakiem składek odprowadzanych na przykład na poczet przyszłej emerytury.