Jedną z danin płaconych co miesiąc przez przedsiębiorców są składki na Fundusz Pracy. Opłacając comiesięczne składki ZUS, przedsiębiorcy mają również obowiązek uregulowania składki na Fundusz Pracy. Zgodnie z przepisami, wynosi ona 2,45% podstawy wymiaru składki.

Fundusz Pracy to instytucja działająca w Polsce od 1 stycznia 1990 r. Jego głównym zadaniem jest łagodzenie skutków bezrobocia w naszym kraju poprzez finansowanie zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów i rozmaitych programów aktywizacji zawodowej.

Fundusz Pracy jest finansowany ze składek przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz pracodawców, czyli firm zatrudniających pracowników na podstawie umowy o pracę.  Istnieją również zwolnienia z tego obowiązku – składek na Fundusz Pracy nie muszą płacić m.in. przedsiębiorcy w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności, czyli korzystający z tzw. preferencyjnego ZUS-u, a także pracodawcy, jeśli pracownik zarabia mniej niż równowartość najniższej krajowej za pracowników, którzy ukończyli 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).