Procedura przeprowadzenia inwentaryzacja to obowiązek firm prowadzących księgowość w formie ksiąg rachunkowych. Istotnie należy zaznaczyć, że do celów inwentaryzacji zaliczamy sprawdzenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów działalności. Dlaczego prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji jest tak ważne?

CEL INWENTARYZACJI

Najważniejszym celem inwentaryzacji jest ustalenie i sprawdzenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów w firmie. Odpowiednio przeprowadzona inwentaryzacja ma za zadanie potwierdzić zgodność stanu majątkowego firmy z dokonywaną ewidencją księgową.

Najczęściej inwentaryzację przeprowadza się na dzień zakończenia działalności, jej likwidacji czy ogłoszenia upadłości.

ETAPY

Inwentaryzacja powinna być przeprowadzona przez specjalistów księgowych.

Etapy inwentaryzacji:

  • etap przygotowawczy
  • etap właściwy
  • etap rozliczeniowy
  • etap poinwentaryzacyjny

KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI?

Obowiązek dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, osób fizycznych, które prowadzą działalność, spółkę i ich przychód przekracza 2 mln euro rocznie.


Współpraca z biurem rachunkowym

W wielu przypadkach przedsiębiorcy decydują się na pomoc biura rachunkowego w zakresie obsługi księgowej, podatkowej i kadrowo-płacowej. Współpraca z biurem pozwala skupić się przedsiębiorcy na rozwoju działalności bez pilnowania terminów wypełniania obowiązków księgowych i sporządzania dokumentacji księgowej.