Noty korygującej nie będzie można niestety wystawić w wypadku pomyłek faktur, które będą określać:

  • cenę jednostkową usługi lub towaru bez uwzględnienia kwoty podatku,
  • ilość i miarę dostarczanych towarów lub zakres wykonywanych usług,
  • stawkę podatku,
  • wartość dostarczanych towarów lub też wykonanych usług, objętych transakcją bez uwzględnienia kwoty podatku,
  • kwoty wszelkich obniżek, albo opustów cen, w tym również w formie rabatu z tytułu dokonywania wcześniejszej zapłaty, o ile nie uwzględniono ich wcześniej w cenie jednostkowej netto,
  • kwotę podatku liczoną od sumy wartości sprzedaży netto, wraz z podziałem na kwoty, które dotyczą poszczególnych stawek,
  • sumę wartości sprzedaży netto, z uwzględnieniem podziału na sprzedaż zwolnioną od podatku i objętą poszczególnymi stawkami podatku.