Karta podatkowa jest jedną z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce. Polega na comiesięcznym opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnej od wysokości osiąganych dochodów.

Wysokość podatku ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, który kieruje się rodzajem prowadzonej działalności, ilością zatrudnionych pracowników oraz liczbą mieszkańców miejscowości, w której przedsiębiorca prowadzi firmę.

Do korzystania z karty podatkowej uprawnieni są podatnicy prowadzący działalność:
– usługową lub usługowo-wytwórczą,
– handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi i kwiatami,
– handlu detalicznego w zakresie produktów nieżywnościowych z wyjątkiem handlu paliwami, środkami transportu samochodowego oraz częściami i akcesoriami do pojazdów,
– gastronomiczną,
– transportową z wykorzystaniem jednego pojazdu,
– rozrywkową.

Podatek w ramach karty podatkowej należy uiszczać do 7. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, a w przypadku grudnia do 28. dnia danego miesiąca. Ponadto do obowiązków przedsiębiorcy podczas korzystania z karty podatkowej należy prowadzenie imiennych kart pracowników.

Aktualizacja 2022 r.
Od 2022 roku nie można wybrać opodatkowania karta podatkową. Ta forma dostępna jest wyłącznie dla tych przedsiębiorców, którzy nieprzerwanie korzystają z niej przynajmniej od roku poprzedniego.