Jednym z najważniejszych obowiązków przedsiębiorców w Polsce jest uiszczanie odpowiednich opłat do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), które stanowią istotny koszt w prowadzonej działalności. Na jakie problemy naraża się przedsiębiorcy za niepłacenie ZUS?

Przedsiębiorcy zobowiązani są do opłacania składek w zakresie:

  • ubezpieczenia społecznego
  • ubezpieczenia zdrowotnego

Uwaga!

W przypadku, gdy przedsiębiorca jest zatrudniony na etacie a jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą – nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności.

W przypadku przedsiębiorców zatrudniających pracowników na podstawie umowy o pracę zobowiązani są do opłacania ubezpieczeń:

  • ubezpieczenie społeczne
  • ubezpieczenie zdrowotne
  • FGŚP
  • FP

Uwaga!

Od 2022 roku obliczenie składki zdrowotnej uzależnione będzie od formy opodatkowania.

Kary za niepłacenie ZUS:

  • naliczanie odsetek za zwłokę
  • wszczęcie postępowania sądowego
  • utrata wiarygodności przedsiębiorcy