Zgodnie z planowanymi zmianami 23 kwietnia 2022 roku zostanie rozszerzony katalog pracowników chronionych przed wypowiedzeniem. W jakich przypadkach nowe przepisy znajdą zastosowanie? Kiedy pracodawca nie będzie mógł wypowiedzieć umowy?

Obecnie obowiązujące przepisy prawne określają, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o prace w sytuacji, gdy pracownik:
✦ przebywa na urlopie (wypoczynkowym lub bezpłatnym)
✦ przebywa na urlopie z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Katalog pracowników chronionych przed wypowiedzeniem:
✦ kobiety w ciąży – ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy;
✦ członkowie zarządów zakładowych organizacji związkowych wskazani w uchwale zarządu – ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy;
✦ społeczni inspektorzy pracy;
✦ pracownicy w wieku przedemerytalnym, którym brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, a wiek ten uprawniałby ich do uzyskania emerytury;
✦ członkowie rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego;

▶▶▶ Od kwietnia katalog pracowników chronionych przed wypowiedzeniem zostanie poszerzony o żony żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową.