Obowiązujące ustawy podatkowe, które w Polsce określają funkcjonowanie wybranych podatków, informują nas również o tym, w jakich sytuacjach powstaje tytułowy obowiązek podatkowy. Tak więc oznacza to nic innego, jak to, iż pojawia się on w sytuacjach określonych przez prawo, niezależnie od podlegających mu podmiotów.

Obowiązek ten ma charakter osobisty, co wiążę się z tym, iż podatnik nie ma możliwości uwolnienia się od niego nawet w sytuacji zawarcia umowy z osobą trzecią w celu przejęcia jego obowiązku podatkowego.

WAŻNE!
To kiedy powstaje i na kim ciąży obowiązek podatkowy, jest regulowane przez materialne prawo podatkowe, a więc konkretną ustawę omawiającą zasady odnośnie danego podatku.

Przykład:

Podatek od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy spoczywa na stronach czynności cywilnoprawnej. Z kolei obowiązek zapłaty podatku ciąży solidarnie na osobach fizycznych/prawnych, jednostkach organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale które są stroną w czynności cywilnoprawnej. Jednak w sytuacji, kiedy jedna ze stron owej czynności jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych, wówczas obowiązek zapłaty spoczywa na pozostałych jej stronach.

Masz pytania lub wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu!