Na wstępie tego artykułu warto zaznaczyć, że osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym jest uprawniona do skorzystania z zasiłku w przypadku choroby dziecka (również w przypadku konieczności odbycia izolacji lub kwarantanny). Czy rodzic również może skorzystać z zasiłku opiekuńczego gdy dziecko jest zdrowe?

Rodzic uprawniony jest do skorzystania z zasiłku opiekuńczego również w momentu zamknięcia placówki.

W przypadku choroby dziecka lekarz musi wystawić odpowiednie zaświadczenie. Okres trwania zasiłku opiekuńczego:

  • 60 dni w roku kalendarzowym – jeśli opieki wymaga chore dziecko (także z niepełnosprawnością) w wieku do 14 lat,
  • 14 dni w roku kalendarzowym – jeśli opieki wymaga chore dziecko w wieku powyżej 14 lat,
  • 30 dni w roku kalendarzowym – jeśli opieki wymaga chore dziecko z niepełnosprawnością w wieku 14-18 lat.

W przypadku kwarantanny lub izolacji domowej rodzicom przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego w okresie trwania izolacji lub kwarantanny.

W przypadku zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko rodzic może skorzystać z zasiłku opiekuńczego maksymalnie 60 dni w roku kalendarzowym.

Z zasiłku można skorzystać pod warunkiem, że w gospodarstwie domowym nie ma innych osób mogących zapewnić opiekę dziecku.