Kogo nazywamy płatnikiem VAT? Czy warto zdecydować się na bycie VAT-owcem?
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa informuje, że płatnikiem VAT jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która na podstawie przepisów prawa podatkowego ma obowiązek obliczyć i pobrać od podatnika podatek, a następnie wpłacić go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zgodnie z przepisami ustawy wymagane jest, aby czynnymi podatnikami VAT byli przedsiębiorcy, którzy:
– sprzedają metale szlachetne lub handlują nowymi środkami transportu,
– świadczą usługi prawnicze lub w zakresie doradztwa,
– nie posiadają siedziby działalności gospodarczej w Polsce.

Zwolnieni z podatku VAT są przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie m.in. opieki medycznej, którzy wykonują zawód lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej lub psychologa.

Jakie korzyści wynikają z bycia VAT-owcem?
– możliwość pomniejszenia podatku należnego od podatku, który został naliczony
– bardziej wiarygodny podmiot na rynku przy
– możliwość przedstawienia oferty w korzystniejszy sposób

Warto zaznaczyć, że status czynnego podatnika VAT jest korzystniejszy, gdy firma współpracuje z podmiotami zagranicznymi.