Nowelizacja ustawy o podatku VAT wprowadza zmiany w plikach JPK.
Do tej pory struktury JPK-VAT przeznaczone były dla dużych czynnych podatników.

Od 1 października 2020 r. obowiązek wysyłki nowego JPK, w którym zawarta będzie również deklaracja podatkowa, obejmował będzie wszystkich czynnych podatników VAT, czyli:

  • mikroprzedsiębiorców
  • małych przedsiębiorców
  • średnich przedsiębiorców
  • dużych przedsiębiorców

Podczas sporządzania plików JPK mogą zdarzyć się różne błędy.
Co w takiej sytuacji?

Jeśli przedsiębiorca zauważy błędy w swoim JPK po jego wysłaniu, musi koniecznie jak najszybciej dokonać korekty.
Złożenie korekty w przeciągu 14 dni od dnia:

  • wykrycia, że przesłana ewidencja zawiera błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym
  • dokonania zmiany danych zawartych w pliku JPK,

pozwala przedsiębiorcy na uniknięcie kary.

Jeśli przedsiębiorca nie złoży korekty, ani wyjaśnień lub złoży je po terminie to poddany jest karze pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy wykazany w zeznaniu błąd, który uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji informacji zawartych w pliku JPK.

Błędy w plikach JPK muszą uniemożliwiać przeprowadzenie analizy ewidencji, a więc ewentualne “literówki” nie powinny być brane pod uwagę.

Pełna obsługa księgowa firmy pozwala uchronić podmiot od błędnie sporządzonych deklaracji oraz wniosków.