Przedsiębiorcy muszą liczyć się z możliwością sprawdzenia przez organy podatkowe poprawności rozliczenia podatków. Jedną z form takiej weryfikacji jest kontrola podatkowa.

Kontrolę podatkową przeprowadza pracownik Urzędu Skarbowego. Musi być ona zapowiedziana minimum 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia. 

Zawiadomienie powinno zawierać informację o prawie złożenia korekty deklaracji podatkowej przed momentem rozpoczęcia kontroli. Możesz złożyć korektę deklaracji, zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami jeszcze przed przyjściem urzędników do Twojej firmy. 

Należy pamiętać, że zanim wpuścisz urzędnika do swojej firmy, powinien on pokazać swoją legitymacją służbową ze zdjęciem i upoważnienie, które zawiera informację o przybliżonym czasie trwania kontroli oraz jej zakres. 

UWAGA! W uzasadnionych przypadkach kontrola może być przeprowadzona tylko na podstawie legitymacji służbowej, bez wcześniejszego powiadomienia. Pamiętaj jednak, że w ciągu 3 dni roboczych otrzymasz upoważnienie do jej przeprowadzenia.

Zobacz również Jednolity Plik Kontrolny