Księgi handlowe nazywane są również pełną księgowością bądź księgami rachunkowymi. Korzystając z nich księgujemy każdą operację gospodarczą zachodzącą w przedsiębiorstwie, dokumenty dotyczące sprzedaży i zakupu oraz wszelkie operacje finansowe takie, jak przelewy wychodzące i przychodzące, operacje magazynowe, operacje w kasie, podatki firmy, udziały itd..

Do prowadzenia ksiąg handlowych zobowiązane są spółki prawa handlowego takie, jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa oraz spółka akcyjna. Inne podmioty w przypadku, gdy ich obroty przekroczą 2 000 000 euro bądź jeżeli prowadzą działalność opartą na podatku akcyzowym także zobowiązane są do korzystania z pełnej księgowości.

W ramach prowadzonych ksiąg handlowych przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji zgodnie z ustawą o rachunkowości, prowadzenia ewidencji w celu rozliczenia się z podatku od towarów i usług, transakcji wewnątrzwspólnotowych, sporządzania deklaracji VAT (opcjonalnie też VAT-EU) oraz opracowywania zeznań rocznych CIT lub PIT.

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych uprawnieni są wyłącznie księgowi oraz biura rachunkowe. Z tego względu przedsiębiorca nie może samodzielnie wykonać firmowych rozliczeń. Obowiązek ten musi przekazać specjalistom, którzy zagwarantują, iż akta ta będą prowadzone rzetelnie, a przede wszystkim zgodnie ze stanem rzeczywistym.