Prowadzenie księgowości to obowiązek każdego przedsiębiorcy. W zależności od wysokości osiąganych przychodów mogą robić to na zasadach księgowości pełnej bądź księgowości uproszczonej.

Księgowość pełna to bardzo precyzyjne narzędzie służące do ewidencjonowania wszelkich zdarzeń gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie. Za jego pomocą jesteśmy w stanie nie tylko wyliczyć przychody, koszty i należności podatkowe, ale także zdobyć szczegółowe informacje dotyczące sytuacji finansowej firmy.

W ramach księgowości pełnej konieczne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych w skład których wchodzą księga główna, księgi pomocnicze, wykaz aktywów i pasywów, a także zestawienie obrotów i sald.

W księdze rachunkowej zapisywane są zatem wszelkie zdarzenia, które niosą za sobą skutki finansowe, a także operacje bezgotówkowe, które mają wpływ na wynik finansowy firmy.

Do prowadzenia księgowości pełnej niezależnie od wysokości osiąganych przychodów zobowiązane są spółki kapitałowe, spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne. Pozostałe podmioty zobowiązane będą do prowadzenia księgowości pełnej gdy ich przychody za ubiegły rok obrotowy przekroczą równowartość 1 200 000 euro.