Księgowość uproszczona stanowi prostszy sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym nie wymagający prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wyróżnia się jej trzy podstawowe rodzaje: 1. Karta podatkowa Polega na płaceniu stałej kwoty zobowiązania podatkowego. Jej wysokość zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz liczby zatrudnionych pracowników. Ta forma przeznaczona jest tylko dla nielicznej grupy przedsiębiorców, gdyż nie może ona już być wybrana.

2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Istota tej formy polega na płaceniu stałej stawki podatku w wysokości 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%,14%, 15% lub 17%. Wysokość ta zależy od rodzaju wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności. Do regulacji ryczałtu jesteśmy zobowiązani nawet, gdy suma przychodów jest niższa niż koszty ich uzyskania.

3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów Polega na prowadzeniu dokumentu, w którym rejestruje się przychody i koszty firmy. Na ich podstawie wylicza się kwotę podatku. Przyjmuje dwie formy: podatku liniowego (19%) i opodatkowania na zasadach ogólnych (12% i 32%).