Przedsiębiorcy zobowiązani do prowadzenia księgowości pełnej zobligowani są do przekazania swoich rozliczeń specjalistom. W tym celu mogą skorzystać z usług biura rachunkowego bądź zatrudnić swojego księgowego.
Nasuwa się zatem pytanie o to, który wariant okazuje się bardziej opłacalny?

Największe firmy zazwyczaj mają potrzebę posiadania księgowego “na miejscu”. Pozwala to bowiem na szybki przepływ informacji oraz stały dostęp do dokumentów. Niestety wiąże się to z dużymi kosztami, a także z ryzykiem utraty stabilności w przypadku zwolnienia się księgowego bądź jego choroby.
Koszty zatrudnienia księgowego na etat są również wysokie, ponieważ prócz opłat związanych z jego wynagrodzeniem przedsiębiorca musi wyposażyć jego miejsce oraz uregulować opłaty związane z jego zatrudnieniem.

Najlepszym, rozwiązaniem dla mniejszych firm jest skorzystanie z outsourcingu księgowego, czyli usług świadczonych przez biura rachunkowe. Biura w zamian za comiesięczna opłatę wykonują niezbędne rozliczenia, oferują doradztwo, a także mogą niemal całkowicie zdjąć z klienta potrzebę kontaktowania się z organami administracyjnymi i skarbowymi. Dzięki zaawansowanym technologiom kwestia przepływu informacji nie jest już problematyczna. Klient wymagane dokumenty może bowiem przekazać drogą elektroniczną. Biuro z kolei dzięki specjalnym aplikacjom może zapewnić nieustanny wgląd do firmowych dokumentów.