Wielu spośród przedsiębiorców, którzy zlecają prowadzenie rozliczeń swojego przedsiębiorstwa księgowej, są pewni, że w ten sposób unikną odpowiedzialności. Czy w rzeczywistości tak jest?

Niestety nie, powierzając księgowość firmy, specjalistom, nadal w pełni odpowiadamy przed Urzędem Skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. I w razie popełnionych błędów, to my, będziemy musieli za nie zapłacić. Nie oznacza to jednak, że biuro rachunkowe zwolnione jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki swojej nieprawidłowości.

Aktualnie, wiele z biur oferujących usługi z tego zakresu księgowości, zapewnia o ubezpieczeniu w razie popełnienia błędu przez ich pracownika, na czym ono polega?
W sytuacji, gdy księgowa popełni błąd, w rozliczeniach lub terminowości dokonywania wpłat, ponosi ona koszty zaistniałej pomyłki. Jednak odpowiedzialność przed instytucjami dotyczy tylko nas.
Jako właściciele przedsiębiorstwa odpowiadamy za terminowość i rzetelność jego dokumentacji. Zatrudniając nawet najlepsze biuro księgowe, powinniśmy kontrolować jego działanie w kwestii finansów naszej firmy.