Czym jest „kosiniakowe”? Kto może skorzystać z dodatkowego świaczenia pieniężnego?

To świadczenie pieniężne będące odpowiednikiem zasiłku macierzyńskiego. Mogą z niego skorzystać osoby, które nie pracują zawodowo lub pracują bez możliwości opłacania składek ubezpieczenia chorobowego:
-studentki/studenci
-rolniczki/rolnicy
-osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych
-osoby bezrobotne
-osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (pod warunkiem nie pobierania zasiłku macierzyńskiego)

Okres przyznania kosiniakowego:
52 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka
65 tygodni – w przypadku urodzenia bliźniąt
67 tygodni – w przypadku urodzenia trojaczków
69 tygodni – w przypadku urodzenia czworaczków
71 tygodni – w przypadku urodzenia pięcioraczków (i więcej dzieci przy jednym porodzie)

Wysokość świadczenia pieniężnego to 1000 zł – niezależnie od liczby wychowywanych dzieci.