Lista płac sporządzana jest dla wszystkich pracowników na podstawie dokumentacji kadrowo-płacowej. Pracodawca ustala co jaki czas sporządzana jest lista płac. Najczęściej wybieraną opcją jest cykl miesięczny.

Lista płac powinna zawierać takie informacje, jak:
– nazwa pracodawcy
– numery stron listy płac
– nazwa listy płac
– informacja na temat miesiąca, którego dotyczy
– data sporządzenia
– podpis osoby sporządzającej i akceptującej

Wynagrodzenie brutto musi być podzielone na:
– składkowe
– nieskładkowe

Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z elektronicznej ewidencji w przypadku, gdy będzie możliwość odtworzenia jej na papierze oraz będzie zabezpieczona w taki sposób, by zachować zasadę poufności wynagrodzeń.

 

Kim jest doradca podatkowy?