Jednym z podstawowych kosztów prowadzenia własnej działalności gospodarczej jest odprowadzanie składek na ZUS. W przypadku małych, nowych firm comiesięczna składka to duży wydatek. Ustawodawca przewiduje jednak możliwość zmniejszania zobowiązań związanych ze składkami ZUS.

Mały ZUS

Mały ZUS, czyli inaczej preferencyjny ZUS to rozwiązanie przewidziane dla tych przedsiębiorców, którzy osiągają przychód ale nie na tyle wysoki aby móc pozwolić sobie na odprowadzanie składek w pełnej wartości. Zasada mechanizmu działa tutaj tak samo jak w przypadku standardowych stawek, podstawa wymiaru składek wynosi jednak 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia – w 2022 roku kwota ta wynosi 903 zł. Korzystający z ZUS-u preferencyjnego odprowadzają wyłącznie składkę emerytalną, rentową, wypadkową i ewentualnie chorobową. Obecnie obciążenie wynosi 263,59 zł jeśli rezygnuje się ze składki chorobowej lub 285,71 zł.

Mały ZUS plus

Po zakończeniu okresu preferencyjnego ZUS-u przedsiębiorcy mają możliwość uniknięcia konieczności odprowadzania pełnych składek dzięki uldze Mały ZUS plus. Skierowane jest do tych, którzy nie przekroczą 12 000 zł przychodu za cały poprzedni rok obrotowy. Stawka w ramach tego programu zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu w poprzednim roku.

Ulga na start

Jest to ulga, w ramach której można uzyskać zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne na okres 6 miesięcy. W okresie tym ponosi się wyłącznie koszty związane z ubezpieczeniem zdrowotnym.