Na każdy indywidualny mikrorachunek podatkowy, który zawierać będzie numer PESEL lub NIP (w zależności czy chodzi o podatnika, czy płatnika) trafiać będą wszelkie wpłaty z podatku PIT, CIT, a także VAT. Wchodzące od 2020 roku przepisy nakładają na każdego przedsiębiorcę obowiązek posiadania opisywanego wcześniej mikrorachunku.

Inicjatorem owych mikrorachunków jest Urząd Skarbowy. Docelowo będą to konta, na które trafiać będą wpłaty z kluczowych podatków. Ich obsługą zajmować będzie się Narodowy Bank Polski.

Numery mikrorachunków będzie można uzyskać w każdym Urzędzie Skarbowym, jak również elektronicznie za pośrednictwem strony www.podatki.gov.pl.

Warto również wspomnieć, iż w ostatnim kwartale roku 2019, uruchomiony zostanie tzw. generator mikrorachunków podatkowych. Każdy podatnik/płatnik będzie miał możliwość nabycia swojego indywidualnego numeru mikrorachunku.

Celem mikrorachunków jest umożliwienie szybszych rozliczeń wpłat z tytułu należności podatkowych, co z kolei będzie umożliwiało nabycie „od ręki” zaświadczenia na temat niezalegania płatności podatków. Zaliczki za zatrudnionych pracowników będą wpłacane właśnie na mikrorachunki podatkowe.

Obecnie działające rachunki Urzędów Skarbowych, które były przeznaczone na wpłaty składek CIT, PIT oraz VAT, zostaną zlikwidowane 31 grudnia 2019 roku.

*****

Więcej na naszej stronie!