Jeżeli prowadzisz własną działalność wiesz, że czasem zdarzają się sytuacje, w których na ważnej fakturze pojawia się błąd. Należy zatem sięgnąć po bardzo ważne narzędzie- nota korygująca lub księgowa.

Niestety, ale aby wystawić taką notę, należy wiedzieć z jakiego rodzaju trzeba skorzystać w tym wypadku. Aby faktura była prawidłowo skorygowana a zawiera błędy, które dotyczą:

 • imion lub nazwisk
 • nazwy podatnika lub nabywcy
 • adresu
 • NIP
 • daty
 • złych oznaczeń

Wtedy należy złożyć notę korygującą. Uwaga! Ważne jest, aby sporządzić ją w dwóch kopiach, które następnie trzeba dostarczyć do każdej z zainteresowanych stron

Natomiast nota księgowa jest dokumentem, który stanowi dokument rozliczeniowy. Oznacza to, że wystawiana jest, aby obciążyć sprzedawcę lub nabywcę pewnymi dodatkowymi kosztami. Jednymi z najpopularniejszych przyczyn są:

 • obciążenia karą umowną
 • obciążenia odsetkami
 • żądania wypłaty odszkodowania
 • przenoszenie kosztów niepodlegających opodatkowaniu
 • umorzenie długu
 • dokonywanie rozliczeń między organizacjami lub członkami
 • sprostowania niezwiązane z podatkiem VAT

Aby dowiedzieć się, w jakich wypadkach nie możesz wystawić noty korygującej, kliknij tutaj.