W ramach ustawy o Nowym Ładzie przygotowano szereg rozwiązań, które mają pomoc przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności w Polsce. Wdrożone rozwiązania mają zrekompensować zmiany w zakresie rozliczania podatków.

Nowoczesny system podatkowy ma pomóc przedsiębiorcom w zakresie podejmowania inwestycji przy maksymalnym ograniczeniu formalności związanych z rozliczaniem podatków.

Jakie ulgi wprowadzono?

  1. ulga na IPO, czyli na pierwszą publiczną ofertę sprzedaży akcji, wraz z ulgą na inwestycje w giełdowych debiutantów, która wspiera długoterminowe lokowanie kapitału na rynku publicznym,
  2. ulga konsolidacyjna, która wspiera proces łączenia się przedsiębiorstw, aby wzmacniać ich pozycję na rynku,
  3. ulga na ekspansję, czyli podatkowa zachęta do zdobywania nowych rynków zbytu,
  4. ulga dla inwestujących za pośrednictwem funduszy Venture Capital, jako zachęta do inwestycji w polskie przedsiębiorstwa innowacyjne i start upy.