Strona główna

CIT-14, czyli deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji.

7 czerwca zostało przyjęte rozporządzenie określające po raz pierwszy wzór formularza CIT-14, czyli deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji. Wszystkie jego zapisy zaczną obowiązywać od 29 czerwca 2019 roku.

Rozporządzenie zostało opublikowane 14 czerwca 2019 r.w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1107).

Rozporządzenie stanowi wykonanie przez Ministra Finansów delegacji ustawowej przewidzianej w art. 22 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193).