Od 2019 roku obowiązuje nowy Jednolity Plik Kontrolny z zakresu podatku od towarów i usług. JPK_VDEK zastąpił JPK_VAT oraz deklarację VAT-7 i VAT-7K.

JPK_VDEK ma być wysyłany w takim sam sposób, w jaki dotychczas przekazywane były pliki JPK_VAT począwszy od lipca 2019 roku. Wyeliminowane zostały także załączniki wymagane do składanych deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K tj. VAT-ZZ (wniosek o zwrot podatku), VAT-7T (wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku), VAT-ZD (zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego).

Wprowadzenie struktury JPK_VDEK znacząco uprości rozliczenia podatkowe, a także usprawni wywiązywanie się z obowiązków względem Urzędu Skarbowego. Będzie on stanowił podstawę do rozliczania podatku VAT, ale również dostarczy informacji znajdujących się w rejestrze celem weryfikacji ich prawidłowości. Wprowadzone zmiany mają zatem ułatwić funkcjonowanie zarówno przedsiębiorcom, jak i urzędnikom.

Nowy JPK_VAT będzie musiał być składany do urzędu co miesiąc, co niestety wyklucza możliwość stosowania rozliczeń kwartalnych.