Przygotowaliśmy ofertę specjalną z zakresu prawa. Chcemy, aby dzięki naszej wiedzy oraz doświadczeniu Klienci mogli wdrażać nowe, bezpiecznie rozwiązania.

Usługi prawne Warszawa:

– sporządzaniem wniosków wszczynających postępowanie przed urzędami administracji publicznej,
– odwołaniem od decyzji organów administracji, przygotowaniem skarg i reprezentacją w postępowaniach,
– sporządzaniem i składaniem wniosków o zezwolenia, licencje czy koncesje dla firm,
– przekształcaniem i zakładaniem spółek,
– likwidacją spółek również Prostej Spółki Akcyjnej,
– doradztwem, wyjaśnianiem niezrozumiałych pism, informowaniem o obowiązujących przepisach, prawach i obowiązkach,
– dochodzeniem roszczeń z tytułu szkód powstałych na skutek między innymi wypadków komunikacyjnych, wypadków w rolnictwie czy zniszczeniem lub utratą mienia,
– prowadzeniem spraw o ochronę prawa własności przed naruszeniami osób trzecich,
– prowadzeniem spraw o rozwód i separację, alimenty, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z dziećmi, podział majątku dorobkowego itd.,
– prowadzeniem spraw o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, o przywrócenie do pracy, sprostowanie świadectwa pracy,
– konstruowaniem oraz analizą umów oraz sporządzaniem opinii prawnych z zakresu problematyki prawa pracy.