Do 31 maja określona grupa przedsiębiorców zobowiązana jest do przekazania co najmniej 75% odpisu podstawowego na rachunek funduszu. Pracodawcy, którzy utworzyli fundusz dobrowolnie, środki na jego działalność mogą przekazać w dowolnie ustalonym terminie, na wyodrębnione konto funduszu

W tym roku maksymalna podstawa odpisu na ZFŚS wynosi 3278,14 zł.

Kto ma obowiązek utworzenia ZFŚS?
– jednostki budżetowe bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników;
– pracodawcy spoza sfery budżetowej zatrudniający przynajmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, a także zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy – na wniosek organizacji związkowej,

Do kiedy należy przekazać środki?
1. do 31 maja – co najmniej 75% odpisów podstawowych,
2. do 30 września – pozostałą część odpisów podstawowych i tzw. odpisy zwiększające (np. na emerytów i rencistów – byłych pracowników, pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym).

Pracodawcy mają możliwość przekazania całości kwoty na ZFŚS.