Około 70% polskich przedsiębiorców, decyduje się na outsourcing księgowy. Jest to rozwiązanie, które pomaga im uporać się z prowadzeniem ewidencji oraz wywiązywaniem z obowiązków podatkowych i sprawozdawczych. Biur rachunkowe lub samodzielni księgowi, w oparciu o kwalifikacje i doświadczenie gwarantuje poprawność prowadzonych zapisów księgowych i obliczeń.

Odpowiedzialność za księgi handlowe, prowadzenie ewidencji i sporządzanie deklaracji spoczywa na kierowniku jednostki. Jednak współpracując z biurem rachunkowym możemy zastosować mechanizm “przesuniętej odpowiedzialności karnej” co zagwarantuje, że za uchybienia będzie odpowiadać biuro, a nie przedsiębiorca. W przypadku zawierania współpracy z księgowym, możemy zadbać o to aby w umowie znalazły się zapisy przenoszące na niego odpowiedzialność.

Zakres kar jest bardzo szeroki – od grzywny, aż po karę pozbawienia wolności. Biura i księgowi przykładają więc ogromną uwagę do podejmowanych działań i starają się należycie wywiązywać ze swoich obowiązków aby uniknąć przykrych konsekwencji oraz zapewnić swoim klientom rzetelną obsługę.
A o co zadbać prowadząc księgowość? Kliknij tutaj!