Jednym z obowiązków podmiotów zobowiązanych do prowadzenie pełnej ewidencji księgowej jest sporządzanie oraz składanie sprawozdania finansowego we właściwym terminie. Od niedawna obowiązuje elektroniczna forma sprawozdań finansowych, które muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznej, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

Sprawozdanie finansowe należy złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości. Podmioty, które nie stosują się do obowiązku przygotowania oraz złożenia sprawozdania finansowego podlegają karze grzywny lub karze ograniczenia wolności.

Co zrobić, gdy złożone sprawozdanie finansowe zostanie odrzucone z powodu błędów w strukturze logicznej?

Błędy w strukturze logicznej zaburzają jasny i rzeczywisty obraz sytuacji jednostki. W przypadku pojawienia się ich w złożonym sprawozdaniu finansowym może zostać ono odrzucone oraz nie opublikowane w rejestrze.

W przypadku błędów w zatwierdzonym już sprawozdaniu finansowym jednostki istnieje możliwość złożenia sprawozdania finansowego przy pomocy pełnomocnika, przy użyciu elektronicznego formularza KRS-30.

W celu uniknięcia sytuacji, która może okazać się bez wyjścia, warto skorzystać z pomocy doświadczonych osób w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego.